Merican Cloud

Ang teknolohiyang Merican Cloud IoT ay maaaring magbigay ng isang serye ng mga serbisyo sa cloud tulad ng pamamahala ng kagamitan, query ng impormasyon, pamamahala ng operasyon, at marketing para sa mga tindahan.

Internet ng mga Bagay

Internet ng mga bagay

Sa pamamagitan ng Merican IoT Control and Management System, maaari mong malayuang kontrolin ang switch, oras ng serbisyo, Bluetooth audio at iba pang mga kontrol at setting ng Photon Health Cabin, Photon Beauty Cabin at iba pang device.

Intelligent Skin Detection

Sa pamamagitan ng Merican IoT Control and Management System, ang AI intelligent skin detection ay maisasakatuparan upang madali at tumpak na matukoy ang kalidad ng balat at mga problema sa balat, at magmungkahi ng mga kaukulang solusyon.

Intelligent na pagtuklas ng balat
Pamamahala ng tindahan

Pamamahala ng tindahan

Sa pamamagitan ng Merican IoT Control and Management System, maaari mong malayuang kontrolin at kumpletuhin ang pagbabayad ng mga tindahan at appointment ng customer sa pamamagitan ng paggalaw ng iyong mga daliri.

Bagong Retail

Sa pamamagitan ng Merican IoT Control and Management System, nakatuon kami sa paglikha ng isang one-stop na bagong retail platform para sa Merican Choice.

Bagong Retail