Kaso ng Customer

Mga kilalang kaso ng customer sa buong mundo

Blue Blood Tanning Center, Seattle, USA

Blue Blood Tanning Center, Seattle, USA

Cool Tan Tanning Salon, Central District, Singapore

Cool Tan Tanning Salon, Central District, Singapore

Cool Tan Tanning Salon, Penang, Malaysia

Cool Tan Tanning Salon, Penang, Malaysia

Garrick Tanning Salon, Kyoto, Japan

Garrick Tanning Salon, Kyoto, Japan

Kumusta Sun Club, Gothenburg, Sweden

Kumusta Sun Club, Gothenburg, Sweden

Lemonti 'Choice Tanning Center, Seoul, Korea

Lemonti 'Choice Tanning Center, Seoul, Korea

TANTASTIC Tanning Center, Warsaw, Poland

TANTASTIC Tanning Center, Warsaw, Poland

Victoria 'Dream Tanning Center, Chicago, USA

Victoria 'Dream Tanning Center, Chicago, USA

Domestic kilalang mga kaso ng customer

eng Shang tanning salon, Nanjing, China

eng Shang tanning salon, Nanjing, China

FOUR.AM Fitness Center, Shanghai, China

eng Shang tanning salon, Nanjing, China

G-black Tanning Salon, Zhenzhou, China

G-black Tanning Salon, Zhenzhou, China

Haikou G-BLACK Tanning Salon

Haikou G-BLACK Tanning Salon

DV Cabin Studio Skin Tanning Center, Beijing, China

DV Cabin Studio Skin Tanning Center, Beijing, China

LONG BEACH Tanning Salon, Guangzhou, China

LONG BEACH Tanning Salon, Guangzhou, China

Sunny Tan Tanning Salon, Zhuhai, China

Sunny Tan Tanning Salon, Zhuhai, China

Super Tanning Center, Tianjin, China

Super Tanning Center, Tianjin, China